jak to działa

 mis – jak tworzymy Elektroniczne Miejsca Pracy ?

Naszą pasją jest podnoszenie komfortu pracy Klientów, z którymi pracujemy. Szukamy Klientów, którzy rozumieją co składa się na efektywne zarządzanie,  mają świadomość wagi zarządzania procesowego i korzyści wynikających z automatyzacji procesów. Dla tych firm chcemy być partnerem, który potrafi zaproponować nowoczesne narzędzia pracy, a dodatkowo ma wieloletnie doświadczenie w ich wdrażaniu.

Dysponujemy gotowymi komponentami, które wykorzystujemy do automatyzowania procesów,  a jeżeli jakiegoś elementu brakuje, to go tworzymy.

Staramy się korzystać ze sprawdzonych standardów, ale rozumiemy, że nie zawsze standardy w pełni pasują do potrzeb i wtedy trzeba zastosować podejście indywidualne. Proponowane przez nas rozwiązania są wynikiem pracy z wieloma klientami.  To Klienci je weryfikują i podpowiadają nam jak je ulepszyć. Dlatego właśnie twierdzimy, że nasze rozwiązania zaprojektowali nasi Klienci.

Standardowe funkcjonalności są zbiorem dobrych praktyk sprawdzonych w biznesie przez tysiące użytkowników nie tylko naszych rozwiązań. Jest to dodatkowa wartość jaką dostarczamy. Aplikacje mają pomagać, podpowiadać, czasem uczyć jak skutecznie pracować, a czasem nawet pracować za Klienta.

Skuteczne wdrożenie rozwiązania wymaga zapoznania się z biznesem Klienta, sposobem jego pracy, wymaganiami i przyzwyczajeniami.  Dopiero mając taką wiedzę jesteśmy            w stanie wspólnie zaprojektować spełniające oczekiwania rozwiązania cyfrowe. Transformacja cyfrowa wymaga zaangażowania się zespołu Klienta i zdecydowanego wsparcia najwyższego kierownictwa. Bez tego żadne wdrożenie nie zakończy się powodzeniem. Finalne rozwiązanie jest zawsze efektem wspólnej pracy.

Aplikacje, które dostarczamy to nie  tylko wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, to jest stworzenie Elektronicznego Miejsca Pracy, w którym:

  • przychodząca z zewnątrz poczta elektroniczna dotycząca firmy, jest natychmiast przekształcana w dokument firmowy, dostępny dla wszystkich upoważnionych osób w odpowiednim elektronicznym segregatorze;
  • poczta tworzona w odpowiedzi od razu trafia do właściwego elektronicznego  segregatora i jest dostępne dla wszystkich uprawnionych osób, bez potrzeby wielokrotnego kopiowania tej samej wiadomości;
  • informacja o przychodzących wiadomościach przekazywana jest zainteresowanym pracownikom za pomocą powiadomienia zawierającego link prowadzący do miejsca w segregatorze, w którym wiadomości te się znajdują; można w ten sposób wskazać osobę odpowiedzialną za załatwienie sprawy, której dotyczy dokument lub poinformować o jego nadejściu;
  • tworzone są wszystkie firmowe dokumenty, które następnie można uzupełniać, komentować, opiniować, zatwierdzać;
  • można znaleźć wzory potrzebnych dokumentów;
  • można gromadzić dokumenty wokół prowadzonych w firmie projektów, które potem łatwo można wykorzystać w analogicznych przyszłych projektach;
  • w procesach pracy firmy budowana jest wiedza o jej sposobach działania, sukcesach i błędach, którą można w przyszłości wykorzystywać;
  • można znaleźć wszystkie typowe dla systemu obiegu dokumentów funkcjonalności takie jak np. potwierdzenie odczytania, wysłanie powiadomienia, możliwość komentowania, opiniowania, zatwierdzania, odrzucenia z komentarzem, odrzucenia bez komentarza, możliwość bycia powiadomionym o nadchodzących, upływających terminach załatwienia spraw itp.