ZAPROSZENIE NA FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

ZAPROSZENIE NA FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

W imieniu całego zespołuzapraszamy do odwiedzenia nas podczas

FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

które odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 września.

Będziemy prezentować aplikacje zaprojektowane i zrealizowane na potrzeby banków spółdzielczych – Platformę iP24 – kompleksowy system obiegu dokumentów, gotowy do wdrożenia w każdym banku spółdzielczym, oparty o technologię HCL Domino – bezpieczną i niezawodną.

Aplikacja iP24/Bankowość Spółdzielcza to rozwiązanie stworzone wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu, pozwalające na automatyzację procesów wewnętrznych banku, a co za tym idzie – zwiększenie efektywności, racjonalizację zatrudnienia, przesunięcie pracowników z back-office do działów sprzedaży.

Aplikacja iP24/Bankowość Spółdzielcza jest rozwiązaniem modułowym (składa się z modułów: Dokumenty, Finanse, Kadry i Reklamacje). Charakteryzuje ją krótki czas wdrożenia, szybkość dostosowania do  potrzeb konkretnego banku, łatwość adaptacji użytkowników do przyjętych sposobów pracy.

Korzyści z  aplikacji iP24/Bankowość Spółdzielcza, to przede wszystkim:

  • pełen wgląd Zarządu w realizowane procesy – możliwość śledzenia dokumentów, opcje akceptacji i dekretacji, powiadomienia o przekroczonych terminach;
  • uporządkowanie procesów, automatyzacja typowych dla bankowości spółdzielczej procesów – usprawnienie pracy i komunikacji, eliminacja błędów;
  • oszczędność – uwolnienie zasobów angażowanych w back-office;
  • większy zysk – maksymalna koncentracja na sprzedaży.

Oko Prezesa – analityczna aplikacja pokazująca efektywność działania banku w wybranych obszarach. Aplikacja przygotowana w całości we współpracy z bankami. Funkcjonalności objęte aplikacją (moduły: Transakcje, Salda, Analiza Ryzyka Kredytowego) opisują załączone do maila dokumenty. Na Forum pokazywać będziemy kolejne moduły – Ranking Oddziałów oraz Panel Prezesa.

Forum odbywa się w Hotelu Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 Warszawa.