wdrożenie RODO

Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które na nowo i w sposób kompleksowy reguluje kwestię ochrony danych osobowych osób fizycznych w państwach członkowskich UE i co istotne – od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywało w tych państwach w sposób bezpośredni (tym też różni się od uchylonej Dyrektywy 95/46/WE, która dotychczas była podstawą regulacji ochrony danych).

RODO wprowadza szereg zmian, z których za najważniejsze należy uznać znaczne rozszerzenie zakresu obowiązków administratorów danych osobowych oraz praw osób, których dane są przetwarzane, ograniczenie profilowania, zmiany w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz zwiększenie uprawnień organów nadzoru i kar za naruszenia.


Co proponujemy naszym Klientom?

mis Sp. o.o. wraz z Kancelarią Prawną DAUERMAN przygotowały dla firm i organizacji, które chcą zweryfikować zgodność z RODO 3 oferty:

 • Zgodność z RODO – oferta podstawowa
 • Zgodność z RODO – oferta kompleksowa
 • Zgodność z RODO – oferta na przeprowadzenie analizy ryzyka

 


Usługa podstawowa zawiera:

 • Badanie ankietowe – przeprowadzenie badania ankietowego w obszarze prawnym i informatycznym;
 • Dokumentacja – przekazanie wzorów dokumentacji prawnej związanej z ochroną danych osobowych, obejmującej, między innymi; politykę bezpieczeństwa, wzory oświadczeń, upoważnień, klauzul, wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, itp.;
 • Instrukcja – przekazanie instrukcji i wyjaśnień dotyczących wypełnienia i prowadzenia dokumentacji prawnej.

Usługa kompleksowa zawiera:

 • Audyt – przeprowadzenie audytu prawnego oraz audytu systemów informatycznych obecnego sposobu działania jednostki w zakresie ochrony danych i prowadzonej dokumentacji;
 • Wdrożenie – uzupełnienie lub stworzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych odpowiadającej wymogom prawnym oraz opracowanie zgodnych z prawem zgód na przetwarzanie danych osobowych; wdrożenie aplikacji wyszukującej na bieżąco rekordy nieposiadające przypisanego celu przetwarzania oraz braku zgody na przetwarzanie;
 • Nadzór – przeprowadzenie konsultacji z osobami odpowiedzialnymi w Państwa jednostce za zapewnienie technicznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami; pomoc w wyznaczeniu i zgłoszeniu Inspektora Bezpieczeństwa Informacji (obecnie: Administrator Bezpieczeństwa Informacji); kontrola bieżących zasobów plikowych w celu wykrywania nieprawidłowości;
 • Wsparcie – opcjonalnie: przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Innowacyjność

Innowacyjność naszego produktu polega na wdrożeniu Państwu unikatowego systemu zarządzania danymi osobowymi, który kontroluje bazy danych poprzez wyszukiwanie rekordów nieposiadających przypisanego celu przetwarzania oraz braku zgody użytkownika na przetwarzanie. Dodatkowo, aplikacja pozwala dokonać bardzo szybkiej analizy zawartości przeszukiwanych plików. Dzięki informacji nt zawartości folderów z danymi, łatwo możemy przypisać uprawnienia dostępu do plików (tzn. kto może tylko czytać dokumenty, a kto może  dodatkowo je modyfikować)


Usługa przeprowadzenia analizy ryzyka zawiera:

 • Sporządzenie listy wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na ryzyko w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i klasyfikacja wszystkich aktywów (podstawowych i wspierających) przedsiębiorstwa
 • Analiza procesów biznesowych pod kątem ich ważności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa (warsztaty)
 • Przyjęcie kryteriów akceptacji ryzyka
 • Ustalenie mechanizmów kontrolnych
 • Oszacowanie ryzyka
 • Rekomendacje jak przedsiębiorstwo powinno podejść do zidentyfikowanych ryzyk
 • Udokumentowanie analizy ryzyka w celu zgodności z zasadą rozliczalności (Art. 5 ust. 2 RODO)

Z kim współpracujemy?

Kancelaria Prawna Dauerman działa na rynku usług prawniczych od 2000 roku świadcząc pomoc prawną dla sportu i biznesu. Połączenie sportu i biznesu nie jest przypadkowe. W sporcie, tak jak w biznesie , sukcesy osiągają tylko najlepsi, dlatego wspieramy naszych klientów w drodze do zwycięstwa.