Urząd2020/Zarządzanie Budżetem

Aplikacja Zarządzanie Budżetem 2020 przeznaczona jest dla jednostek administracji samorządowej oraz zakładów budżetowych.

  • Umożliwia wprowadzenie planu budżetu, składającego się z rozdziałów, paragrafów i zadań.
  • Plan budżetu może być prowadzony dla jednego lub więcej wydziałów.
  • Dzięki możliwości nadawania uprawnień, dostęp do poszczególnych pozycji budżetu mogą mieć wybrane jednostki lub osoby.
  • Aplikacja umożliwia również monitorowanie realizacji poszczególnych pozycji budżetu, a dzięki ewidencjonowaniu przychodzących faktur, rachunków i umów dostarcza informacji o zaangażowaniu środków i obciążeniu.
  • Poza planowanym budżetem wydatków aplikacja umożliwia także wprowadzenie planowanych dochodów. Zarówno wydatki jak i dochody mogą być ręcznie wprowadzone bezpośrednio w aplikacji lub zaimportowane z pliku CSV.

Aplikacja Zarządzanie Budżetem 2020 umożliwia kontrolę wydatkowania środków budżetowych w okresach miesięcznych. W powiązaniu z harmonogramem dochodów daje to możliwość precyzyjnego planowania budżetu oraz ułatwia dokonywanie kontrolowanych zmian i przesunięć z wykorzystaniem rejestrowanych w aplikacji wniosków o zmianę budżetu.

Wszystkie dane prezentowane są w postaci kilkudziesięciu zestawień, które umożliwiają wyszukanie dokumentów jak i agregowanie danych np. w ramach jednostek czy paragrafów.

Przeczytaj więcej o aplikacji Urząd2020, jej korzyściach oraz o aplikacjach rozszerzających.