Urząd2020 – monitorowanie efektywności pracy

MEP–Urzędy – Monitorowanie Efektywności Pracy Urzędu

Oferujemy aplikację, służącą do monitorowania efektywności pracy urzędu.

Pobierając dane z dowolnego elektronicznego obiegu dokumentów aplikacja MEP-Urzędy pozwala zobaczyć m.in.:

  • ilość wpływających dokumentów (co umożliwia przygotowanie adekwatnej liczny zasobów na szacowany okres wzmożonego napływu)
  • ilość zakładanych spraw (także w podziale na typy spraw – podział w oparciu
    o klasyfikację JRWA)
  • czas trwania procedowanych spraw (w podziale na pracowników i wydziały)
  • ilość spraw załatwianych terminowo (dodatkowo system alarmuje, gdy sprawa jest zagrożona przeterminowaniem)
  • obciążenia sprawami (dla pracowników i wydziałów, także w perspektywie czasowej)
  • rodzaj klientów zgłaszających sprawy
  • statystyki pracowników w kontekście sprawności załatwiania spraw.

 

Monitorowanie poziomu wpływu dokumentów i ilości zakładanych spraw

 

Monitorowanie terminowości załatwiania spraw

 

Obciążenie i czas procedowania spraw

 

Alarmowanie o sprawach z zagrożonym terminem realizacji

 

Analiza rodzaju klientów zgłaszających sprawy

 

Statystyki pracowników w kontekście sprawności załatwiania spraw

Przedstawiliśmy przykładowe raporty, które można uzyskać w oferowanej przez nas technologii. Bardzo szybko można opracować inne potrzebne raporty, np. statystyki informujące o ilości dokumentów o zadanych parametrach. Po krótkim przeszkoleniu pracownicy Urzędu będą mogli takie dodatkowe raporty dostawiać do aplikacji samodzielnie.