Urząd2020 – korzyści

Wdrożenie systemu w Urzędzie nie tylko usprawnia obieg dokumentów i spraw, ale również umożliwia śledzenie sposobu załatwiania spraw i zapewnia kontrolę terminów ich realizacji. Urząd zyskuje kontrolę nad sprawami i dokumentami. W każdej chwili jest w stanie poinformować Klienta, na jakim etapie i w której jednostce organizacyjnej znajduje się dana sprawa. System zapewnia również współpracę z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu umożliwiając Klientowi bezpośrednie uzyskanie informacji o stopniu zaawansowania sprawy poprzez Internet.


Główne korzyści z wdrożenia aplikacji Urząd2020 to:

 • usprawnienie obsługi mieszkańców i instytucji poprzez dostęp uprawnionych osób do pełnych informacji dotyczących załatwianych spraw,
 • nadzorowanie terminów realizacji spraw,
 • informowanie Klientów o stopniu realizacji ich spraw poprzez BIP,
 • współpraca z elektroniczną skrzynka podawczą oraz dedykowanymi formularzami na portalu ePUAP,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów poprzez uwierzytelnianie i klasyfikacje dostępu dla poszczególnych użytkowników,
 • możliwość przyjmowania spraw od Klientów w formie elektronicznej jak i papierowej,
 • możliwość dostępu do dokumentów umieszczonych w archiwum elektronicznym,
 • możliwość dostępu do programu spoza lokalnej sieci LAN za pomocą zabezpieczonych prywatnych sieci tunelowych VPN,
 • zgodność z formatem xml w zakresie: eksportowania korespondencji wychodzącej oraz spraw, importowania korespondencji przychodzącej, eksportowanie stanu załatwienia sprawy do BIP,
 • skrócenie dostępu do poszukiwanych informacji i spraw,
 • uporządkowanie i szybki dostęp do spraw i rejestrów Urzędu, np. uchwał organów samorządu gminnego, aktów wewnętrznych, skarg i wniosków, protokołów, zarządzeń, itp.,
 • umożliwienie elektronicznego doręczania pism Klientom,
 • prowadzenie rejestrów dokumentów,
 • zarządzanie terminami oraz kalendarzami,
 • przeszukiwanie systemu EZD wg zadanych kryteriów,
 • tworzenie i wydruk raportów,
 • obsługa dokumentów podpisanych elektronicznie (tzw. podpis kwalifikowany),
 • oszczędność powierzchni biurowej i ograniczenie kosztów,
 • umożliwienie łatwej migracji pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi serwera systemu EZD (m.in. Windows, Linux, Sun Solaris).

Przeczytaj więcej o Urząd2020, aplikacjach rozszerzających oraz o funkcjonalności Zarządzanie Budżetem.