Technologia

Qlik Sense to nowej generacji aplikacja do samodzielnej wizualizacji danych. Umożliwia ona łatwe tworzenie pełnego zakresu elastycznych, interaktywnych wizualizacji, które stanowią wsparcie dla intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji.

Aplikacja Qlik Sense opiera się na silniku QIX Associative Data Indexing — stanowiącym drugą generację sprawdzonej i opatentowanej przez Qlik technologii pozwalającej na eksplorowanie relacji zachodzących między danymi pochodzącymi z różnych źródeł, które to relacje w przypadku podejścia hierarchicznego lub opartego na zapytaniach pozostałyby ukryte. Umożliwia szybsze uzyskanie obrazu sytuacji podczas intuicyjnej eksploracji, wspiera inteligentne wyszukiwanie i zapewnia precyzyjne wizualizacje; pomaga zwiększyć wiedzę dzięki narracji danych i mobilności, a ponadto gwarantuje precyzyjne i niezawodne możliwości zarządzania przedsiębiorstwem na światowym poziomie.


Dzięki Qlik Sense każdy może pełnić rolę analityka biznesowego. Samoobsługa w aplikacji została podniesiona na całkowicie nowy poziom skuteczności i elastyczności, przez co firmy są lepiej poinformowane i mogą szybciej działać i reagować.


Eksplorowanie i analiza — w dowolnym miejscu i czasie

Dla firm dążących do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w zakresie Business Intelligence (BI) analityki biznesowej mobilność stała się kluczowym wymaganiem. Informacje są obecnie rutynowo przesyłane do zarządu i pracowników na ich urządzenia przenośne. Jednak dominujący model jest ukierunkowany na dystrybucję i wykorzystanie względnie statycznej, wcześniej zdefiniowanej treści. Rozwiązania te, mimo że atrakcyjne wizualnie, zwykle nie są w stanie dostarczyć tego, co jest najbardziej wartościowe: natychmiastowych odpowiedzi na nieoczekiwane pytania, gdziekolwiek i kiedykolwiek się one pojawią.

Aby pracownicy terenowi naprawdę mogli rozwiązywać problemy w sytuacjach współpracy, takich jak komunikacja i działania z klientem, rozwiązanie analityczne musi zapewniać możliwość faktycznej analizy danych. Oznacza to na przykład analizowanie z klientem konkretnego scenariusza, przeszukiwanie wszystkich informacji, aby sprawdzić, który produkt jest nierentowny, czy też po prostu nanoszenie bezpośrednio za pomocą urządzenia mobilnego zmian w tabeli lub na wykresie odzwierciedlających nowy punkt widzenia, który pojawił się podczas rozmowy. Business Intelligence w swojej obecnej formie nie może pod względem mobilności równać się z analityką mobilną czy mobilnym tworzeniem wartości. Co więcej, obecnie pracownicy w swoich miejscach pracy korzystają z każdego typu urządzeń.

Nadążanie za zmieniającym się środowiskiem urządzeń mobilnych jest dla producentów i programistów coraz większym wyzwaniem. Aplikacje stworzone dla systemów iOS i Android, co uznawano kiedyś za złoty standard, coraz trudniej jest utrzymywać i dostosowywać. Najpowszechniejsze stają się urządzenia średniej wielkości — między tabletami a smartfonami. Powstanie dużych i małych dotykowych urządzeń hybrydowych nie ułatwia zapewnienia wsparcia dla różnych platform. Istniejące mobilne rozwiązania BI nie zapewniają możliwości bezproblemowej obsługi na wielu urządzeniach. Qlik Sense to z natury mobilna, stworzona od zera aplikacja zapewniająca pełną funkcjonalność w zakresie analityki na wszystkich urządzeniach. Jej obsługa zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i urządzeniu mobilnym jest dokładnie taka sama. Wszystkie jej możliwości, w tym wizualizacja, analiza, tworzenie, współpraca i zarządzenie, są dostępne z każdego miejsca. Dostęp do niej uzyskuje się za pomocą inteligentnego, responsywnego, dotykowego klienta przeglądarki HTML5. Obsługa Qlik Sense jest w pełni zoptymalizowana dzięki możliwości inteligentnego dostosowania układu graficznego, informacji i zestawu funkcji do danego urządzenia, niezależnie od jego wielkości i tego, czy jest ono wyposażone w klawiaturę czy dotykowe.


Główne funkcje Qlik Sense gwarantujące mobilność:

  • Nieograniczona analityka mobilna
  • Możliwość tworzenia w dowolnym miejscu
  • Dotykowy interfejs użytkownika obsługiwany gestami
  • Interfejs użytkownika działający zgodnie z koncepcją „responsive web design”
  • Tryb obsługi na małych urządzeniach
  • Nieograniczona analityka mobilna

Aplikacja Qlik Sense gwarantuje pełną swobodę eksplorowania i analizy na urządzeniach mobilnych. Jest to kluczowa zaleta, ponieważ środowisko urządzeń mobilnych jest nieprzewidywalne, a klienci potrzebują natychmiastowych odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas pracy w terenie. Na urządzeniach mobilnych dostępne są wszystkie funkcje Qlik Sense zawiązane z interaktywnym przeszukiwaniem, obejmujące eksplorowanie skojarzeniowe, wyszukiwanie oraz interaktywną wizualizację. Na każdym urządzeniu można również korzystać z funkcji współpracy i komunikacji, takich jak centrum, strumienie czy narracja danych. Silnik QIX Associative Data Indexing powoduje, że analiza jest dokonywana na serwerze, dlatego nie ma ograniczeń w zakresie rozmiaru i złożoności danych oraz liczby użytkowników mogących analizować informacje. QIX zapewnia tę samą skuteczność analityczną niezależnie od typu urządzenia


Możliwość tworzenia w dowolnym miejscu

Pełna funkcjonalność Qlik Sense jest dostępna w każdym miejscu, dlatego użytkownicy mogą nie tylko analizować informacje, ale też tworzyć wizualizacje bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Qlik Sense zapewnia środowisko tworzenia w całości na serwerze, w tym metodę „przeciągnij i upuść” oraz dostęp do współdzielonych zasobów w bibliotekach. Użytkownicy mogą tworzyć nowe wizualizacje na tabletach i urządzeniach hybrydowych z wykorzystaniem wszystkich możliwości silnika Qlik. Pozwala to nie tylko analizować i eksplorować istniejące wizualizacje, ale też testować nowe rozwiązania w środowisku urządzeń mobilnych.


Interfejs użytkownika działający zgodnie z koncepcją „responsive web design”

Aplikacja Qlik Sense jest automatycznie i inteligentnie optymalizowana pod kątem urządzenia, na którym jest obsługiwana. Precyzyjne wizualizacje są umieszczone na siatce, która dopasowuje się do formatu, w jakim jest wyświetlana. Dopasowanie obejmuje nie tylko zmianę rozmiaru, lecz także przeskalowanie stopnia szczegółowości i danych w samych wizualizacjach. Przejście w wizualizacji z poziomu konspektu na poziom szczegółowy jest inteligentnie dokonywane w aplikacji na podstawie dostępnych nieruchomości. Możliwość obsługi na wielu platformach zapewnia swobodę płynnej, optymalnie komfortowej pracy w każdym środowisku. Użytkownik może bez trudu uzyskać dostęp do aplikacji na dowolnym urządzeniu, przełączyć się na inne i na nim powrócić w to samo miejsce. Ponadto osoby tworzące treść nie muszą martwić się o to, czy aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem rożnych urządzeń, z których będą chcieli uzyskać do niej dostęp, co pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania i złożoności.

Dotykowy interfejs użytkownika obsługiwany gestami Qlik Sense oferuje nowy, obsługiwany gestami, dotykowy interfejs użytkownika i model interakcji. Aplikacja została stworzona od podstaw jako dotykowa, co stanowi dodatek do interakcji za pomocą myszy i klawiatury. Nie ma ograniczeń w zakresie tego, co i w jaki sposób zostanie wykonane za pomocą funkcji dotykowej. Aplikacja Qlik Sense umożliwia zaawansowaną kontrolę gestami — takimi jak dotknięcie, dotknięcie i przytrzymanie, przeciągnięcie, uszczypnięcie oraz zataczanie okręgów. Obsługa jest całkowicie zoptymalizowana pod kątem interakcji dotykowej, obejmującej gesty nawigacji i wybierania w obiektach, kafelkach, menu itd.

Tryb obsługi na małych urządzeniach Qlik Sense oferuje zaawansowany tryb bez możliwości edycji przeznaczony do wyszukiwania i eksplorowania na małych urządzeniach. Gdy urządzenie przenośne jest uruchomione, na interfejsie automatycznie pojawiają się wizualizacje i obiekty w zoptymalizowanej formie i z możliwością wertykalnej nawigacji, maksymalizowania obiektu dotknięciem, interakcji i eksplorowania. Tryb małych urządzeń umożliwia bardziej intuicyjną analizę na urządzeniach przenośnych i nie wymaga żadnego dodatkowego dostosowywania aplikacji.