Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej szczegółowe informacje z tym związane.

 1. My, mis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław (KRS 0000687301, NIP 894-310-95-65, REGON 03678284760) jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, mail: mis2@mis2.pl lub telefoniczne: +48 601 222 982.

Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej: https://www.mis2.pl/

 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: mis2@mis2.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1.
 2. Państwa dane przetwarzamy w celu:
  • Przedstawienia oferty handlowej firmy oraz partnerów firmy, przesyłania informacji marketingowych i ofertowych, dotyczących usług oferowanych przez mis oraz partnerów za pomocą wiadomości mailowych oraz telefonicznie.
 3. Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • Osoby upoważnione przez Administratora,
  • Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych,
  • Partnerzy firmy: IBM, IBM Polska, HCL Polska, HCL Software, AutoID, Abbyy Software, Qlik, Audytel S. A.
 4. Państwa dane pozyskane w celach podanych w punkcie 3 będzie przechowywane przez okres 25 lat liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym kontakt został zarejestrowany.
 5. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia, przedstawienia ewentualnej oferty i zawarcia umowy. Jeśli nie podacie Państwo danych możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszenia, przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W każdej chwili osoby, których dotyczą dane mają prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 8. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.