iP24

iP24 to gotowa aplikacja zarządzania dokumentami o modułowej budowie, która pozwala na automatyzację procesów biznesowych w firmie.


W ciągu kilku kliknięć można dotrzeć zarówno do najstarszych dokumentów firmowych, księgowych czy kadrowych ale także skomunikować się z całą firmą, jednym działem lub konkretnym pracownikiem. Rozwiązania towarzyszące  aplikacji zostały przygotowane tak, aby pracownik na każdym szczeblu firmy mógł sprawnie i szybko wykonać swoje zadanie.

Aplikacja iP24 dostępna jest przez przeglądarkę internetową a dane firmy przechowywane są w chmurze prywatnej i składa się z czterech modułów.


iP24/Dokumenty

Wraz z modułem dostarczane jest repozytorium dokumentów firmowych oraz baza kontrahentów. Moduł pozwala między innymi:

 • rejestrować wszystkie dokumenty firmowe;
 • wiązać poszczególne dokumenty z kontrahentami lub/i z załatwianymi sprawami;
 • łatwo porządkować zarejestrowane dokumenty;
 • definiować obiegi poszczególnych dokumentów;
 • tworzyć obiegi „ad hoc”.

iP24/Finanse

Moduł oferuje następujące, kluczowe funkcjonalności:

 • wprowadzanie i rozpoznawanie faktur kosztowych (funkcja OCR);
 • możliwość rozpisania kwoty faktury na poszczególne konta (miejsca powstawania kosztów);
 • możliwość elektronicznego zatwierdzania faktur;
 • możliwość integracji z systemem finansowo-księgowym.

iP24/Kadry

Moduł pozwala na elektroniczną obsługę wniosków urlopowych, delegacji pracowniczych i nieobecności. Wszelkie zarejestrowane nieobecności pracowników są automatycznie rejestrowane w kalendarzu firmowym dostępnym dla użytkowników aplikacji. Karty pracowników, oprócz danych dotyczących pracownika, zawierają również informacje na temat przydzielonych i użytkowanych przez niego zasobów.


iP24/Umowy

Moduł ma za zadanie wspierać użytkowników w realizacji procesu zawierania umów, a w szczególności dawać możliwość:

 • rejestrowania nowych umów i aneksów wymagających opracowania;
 • wyznaczania dla każdej umowy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ostateczną postać umowy i jej realizację – komórki opiniujące i wiodące;
 • kontroli aktualnego stanu obiegu umów i aneksów;
 • przechowywania informacji o historii obiegu umów i aneksów;
 • przechowywania danych o zawartych umowach.

Przeczytaj więcej o modułach aplikacji iP24


 

    Aplikacja dla Firm

       Aplikacja dla Banków Spółdzielczych

    Aplikacja dla Urzędów