Bankowość Spółdzielcza

Jeżeli chcesz wiedzieć wszystko co się dzieje w Twoim Banku skontaktuj się z nami

Mamy rozwiązanie przeznaczone dla Banków Spółdzielczych.

 

Aplikacja analityczna ”Oko Prezesa” dedykowana dla Banków Spółdzielczych dająca możliwość szerokiej analizy działaności każdego obszaru.

 

 

Aplikacja iP24/Bankowość Spółdzielcza to rozwiązanie stworzone wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu, pozwalające na automatyzację procesów wewnętrznych banku, a co za tym idzie – zwiększenie efektywności, racjonalizację zatrudnienia, przesunięcie pracowników z back-office do działów sprzedaży.

Aplikacja iP24/Bankowość Spółdzielcza jest rozwiązaniem modułowym (składa się z modułów: Dokumenty, Finanse, Kadry i Reklamacje). Charakteryzuje ją krótki czas wdrożenia, szybkość dostosowania do  potrzeb konkretnego banku, łatwość adaptacji użytkowników do przyjętych sposobów pracy.


Użytkownik korzysta z aplikacji iP24/Bankowość Spółdzielcza za pośrednictwem przeglądarki internetowej (dostęp jest chroniony procedurą uwierzytelniającą). Rozwiązanie zapewnienia pełne bezpieczeństwo i poufność przechowywanych dokumentów.


Korzyści z  aplikacji iP24/Bankowość Spółdzielcza, to przede wszystkim:

  • pełen wgląd Zarządu w realizowane procesy – możliwość śledzenia dokumentów, opcje akceptacji i dekretacji, powiadomienia o przekroczonych terminach;
  • uporządkowanie procesów, automatyzacja typowych dla bankowości spółdzielczej procesów – usprawnienie pracy i komunikacji, eliminacja błędów;
  • oszczędność – uwolnienie zasobów angażowanych w back-office;
  • większy zysk – maksymalna koncentracja na sprzedaży.

 Przeczytaj więcej o back-office oraz o funkcjach systemu iP24 dla Banków Spółdzielczych