back-office


Dzisiaj, w dobie ogromnej konkurencji, efektywności poszukuje się usprawniając zarówno procesy podstawowe jak i te obsługiwane przez  „back-office”.


Dedykowana aplikacja dla Banków Spółdzielczych do zarządzania „back-office” zapewnia:

1. Podniesienie efektywności pracy banku w zakresie „back office” poprzez:

 • prowadzenie wspólnej bazy dokumentów dla Centrali i Oddziałów;
 • natychmiastowy dostęp do dokumentów dla osób upoważnionych;
 • możliwość podejmowania decyzji bez konieczności fizycznego przemieszczania się pracowników;
 • utrzymanie dostępnej w każdej chwili, pełnej historii kontaktów z klientami;
 • możliwość wykorzystania zawsze aktualnych wzorców dokumentów.

2. Wzmocnienie kontroli Zarządu i Kierowników Oddziałów poprzez:

 • pełne monitorowanie dostępu do dokumentów;
 • utrzymywanie historii zmian w dokumentach;
 • monitorowanie obciążenia pracowników i wychwytywanie „wąskich gardeł”;
 • dostęp do zawsze aktualnych informacji o postępach w załatwianiu spraw;
 • automatyczne przypominanie o zbliżających się terminach zakończenia spraw.

3. Automatyzację wybranych dedykowanych procesów:

 • zarządzanie regulacjami:
  • szybki dostęp do zawsze aktualnych regulacji;
 • klarowna odpowiedzialność za aktualizacje;
  • dostęp do archiwalnych regulacji dla upoważnionych pracowników;
  • w pełni kontrolowany proces przygotowania i zatwierdzania;
  • możliwość rejestracji pełnej historii dostępu do dokumentów;
 • obsługa reklamacji:
  • ujednolicony sposób rejestracji reklamacji;
 • automatyczna lub ręczna dekretacja spraw do odpowiedzialnych pracowników;
 • automatyczne monitorowanie terminów;
  • wzorce standardowych pism wysyłanych z banku;
  • rejestracja kontaktów z klientami;
  • dostęp do pełnej ścieżki załatwiania sprawy;
  • łatwe śledzenie statusu sprawy.

4. Automatyzację standardowych procesów pomocniczych, takich jak:

 • obieg korespondencji przychodzącej;
 •  obieg faktur kosztowych;
 • zatwierdzanie i rozliczanie delegacji;
 • obieg wniosków urlopowych

Aplikacja gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych w bazie dokumentów,  oraz zapewnia pełną kontrolę dostępu do dokumentów.

 Przeczytaj więcej o systemie iP24 dla Banków Spółdzielczych oraz jego funkcjach.