DORA

Rozporządzenie DORA nakłada wiele obowiązków na instytucje finansowe.

mis wychodząc naprzeciw wyzwaniom przygotowała rozwiązanie, w oparciu o narzędzie naszego partnera HCL Software, misDora.
mis/Dora działa w oparciu o platformę BIGFIX HCL i ‘’wymusza’’ zgodność z dyrektywą DORA na poziomie infrastruktury IT.

BigFix HCL pomaga organizacjom zapewnić zgodność z regulacjami DORA poprzez:

Centralizację zarządzania: BigFix umożliwia centralne zarządzanie systemami, co ułatwia monitorowanie i egzekwowanie zgodności z wymogami regulacji DORA.
Automatyzację zabezpieczeń: BigFix automatyzuje procesy związane z zarządzaniem zabezpieczeniami, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa.
Monitorowanie i raportowanie: BigFix umożliwia monitorowanie stanu systemów oraz generowanie raportów zgodnie z wymogami regulacji DORA, co ułatwia śledzenie i udokumentowanie działań związanych z zabezpieczeniami.
Szybką reakcję na zmiany: BigFix pozwala elastycznie reagować na zmiany w regulacjach DORA poprzez szybkie wdrożenie niezbędnych aktualizacji i poprawek.

Dzięki tym funkcjom BigFix HCL pomaga organizacjom skutecznie spełniać wymagania regulacji DORA oraz utrzymywać wysoki poziom zabezpieczeń IT.

HCL Bigfix pracuje na poziomie zabezpieczania i wymuszania zgodności na poziomie infrastruktur IT.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwiązaniem misDora zapraszamy do kontaktu z nami, chętnie odpowiemy na pytania.