BIAŁA LISTA

BIAŁA LISTA

Od września 2019 r. płatności faktur powyżej 15 tys. zł powinny być realizowane tylko na zarejestrowany rachunek bankowy sprzedawcy. Dla celów weryfikacji czy konto na fakturze jest poprawne służy tzw. biała lista podatników VAT. W rejestrze tym umieszczone są aktualne dane płatników VAT (rejestracja, wyrejestrowania, status) wraz z poprawnymi i aktualnymi rachunkami bankowymi przedsiębiorców. O ich poprawność i aktualność przedsiębiorcy muszą zadbać sami. Jeżeli przedsiębiorca wpłaci należności na inny numer rachunku niż wskazany na białej liście może liczyć się z karą.

Powyższe uwarunkowania prawne powodują, że specjaliści mis²  nieustanie dostosowują systemy do aktualnych regulacji.

Dlatego też, od września 2019 moduł Finansowy iPartner24 został rozbudowany o nową funkcjonalność ‘’Biała Lista Podatników’’.

Aby uniknąć sankcji przedsiębiorca musi dokonać płatności na rachunek ujawniony w Białej Księdze lub wykonać split payment. W przypadku błędu jest jeszcze możliwość powiadomienia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że płatność została dokonana na błędny numer konta. Uwaga – na zgłoszenie takiego faktu ustawodawca przewidział tylko 3 dni. Tylko trzeba wiedzieć, że został popełniony błąd. W innym wypadku przy transakcjach równych lub większych niż 15 tys. złotych nie będzie możliwości zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu w PIT lub CIT, czyli utrata prawa do odliczenia VAT , równocześnie poniesienie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT, jeżeli nie zostanie on wpłacony do urzędu skarbowego.

Należy pamiętać, że dane są aktualizowana na bieżąco i w interesie płatnika jest każdorazowe sprawdzenie aktualności rachunku.

Każdorazowe sprawdzanie czy kontrahent znajduje się na białej liście i czy mamy jego poprawny rachunek bankowy będzie wymagało czasu i podniesie koszty operacyjne przedsiębiorstwa. W dodatku o pomyłkę niestety będzie bardzo łatwo. Oczywiście w przypadku pojedynczych transakcji można obciążyć dział księgowości dodatkowymi obowiązki, tylko co w przypadku, gdy do zweryfikowania będzie kilkadziesiąt czy kilkaset rachunków?

A może odciążyć dział księgowości i zmniejszyć ryzyko pomyłki? Czy ułatwieniem będzie system, który sprawdza kontrahenta automatycznie?


A przed wysłaniem przelewu informował nas czy mamy poprawny numer rachunku?

Czy można zautomatyzować zarówno proces sprawdzenia kontrahenta i aktualności rachunku?

Spółka mis² zautomatyzowała ten proces. Funkcjonalność sprawdzania białej listy została wbudowana w moduł finansowy aplikacji iPartner24. Sprawdzenie czy kontrahent Twojej firmy jest aktywnym płatnikiem VAT i czy posiadasz aktualny numer rachunku odbywa się automatycznie przed wykonaniem płatności. Można zlecić sprawdzenie zarówno pojedynczego podmiotu jak i wszystkich podmiotów znajdujących się w paczce przelewów. Co więcej mechanizm został zaprojektowany tak, aby przy wprowadzaniu nowego płatnika zweryfikować, czy jest on aktualnym płatnikiem VAT.

Jeżeli powyższa funkcjonalność jest dla Państwa interesująca zapraszamy do kontaktu.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz zorganizujemy prezentację modułu.