Artykuły

DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

 

Integracja informacji – klucz do sukcesu Banków Spółdzielczych

Obecna sytuacja na rynku instytucji finansowych, którą można nazwać nieprzewidywalną, a nawet nieobliczalną, powoduje, że bardzo istotne stało się posiadanie bieżącej wiedzy o efektywności działania banku. Bank musi na bieżąco analizować popyt na poszczególne produkty, ich marżowość, efektywność pracy, ale również trendy. Musi też nauczyć się prognozować zmiany. Dzisiaj wszystko to jest możliwe dzięki dostępnej technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Dostępność to tylko jedna strona medalu. Mamy możliwości. Druga strona medalu to umiejętność korzystania z tych możliwości. Wiedza, z jakich technologii skorzystać, a później wiedza, jak z korzyścią dla banku wdrożyć rozwiązania, a jeszcze później, jak efektywnie je wykorzystywać.

Podczas ostatniego Forum Liderów Banków Spółdzielczych (31.05-1.06.2023) padło wiele słów na temat potrzeby dzielenia się wiedzą z dobrych doświadczeń. Są banki, które wdrożyły systemy automatyzujące pracę, systemy pozwalające na bieżąco analizować pracę banku, a nawet symulować przyszłość. Dzisiaj, w tych, jak sobie powiedzieliśmy, mało przewidywalnych czasach, owa wymiana doświadczeń ma znaczenie szczególne. Banki spółdzielcze działają wszak w podobny sposób, pomimo iż różnice są dostrzegalne nawet w procesach back-office’owych. Mają one jednakże na tyle nieistotny charakter, że dobrze opracowany model repozytorium dokumentów dla jednego banku można z powodzeniem przenieść do innego, co doskonale wiem z własnego doświadczenia. To samo dotyczy aplikacji analitycznych. Wskaźniki do oceny ryzyka kredytowego, meldunku kredytowego lub depozytowego liczy się przecież tak samo w każdym banku. Wniosek? Uczmy się od siebie wzajemnie, korzystajmy z dobrych praktyk, inwestujmy w nowe, sprawdzone technologie. Jeśli zrobimy to mądrze, uwolnimy najcenniejsze zasoby, jakimi są pracownicy. Sama technologia ma znaczenie drugorzędne. Ważne, aby była nowoczesna i spełniała standardy, określone wymaganiami czasu. Najważniejsza jest wiedza, jak ową technologię dostosować do specyfiki pracy banku spółdzielczego w każdym obszarze.

Oko Prezesa – klikasz i wiesz – zapraszamy do lektury całego artykułu, czerwiec 2023

 

Wykwalifikowani pracownicy są najwartościowszym kapitałem każdej instytucji.
Szczególnie banki, w których DNA wdrukowane jest racjonalne gospodarowanie zasobami,
powinny zadać sobie pytanie: czy stać nas na to, by najcenniejsze zasoby rozmieniać
na drobne? Biorąc pod uwagę niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne i narastającą
presję regulacyjną, nie można sobie pozwolić na to, by doświadczeni fachowcy wykonywali
powtarzalne czynności, które bez trudu można zautomatyzować.

Automatyzacja procesów oczami Prezesów Banków Spółdzielczych, listopad 2022

„… w pewnym momencie zaczęłam marzyć o posiadaniu czegoś na kształt wieloczynnościowego przyrządu optycznego, który byłby jednocześnie lornetką, lupą i okularami.

Jak chcę zasymulować prognozy, patrzę długofalowo, to biorę lornetkę i patrzę, co się będzie działo, gdy zmienię oprocentowanie kredytu albo podniosę marżę.

Jak muszę rozdzielić premię i zechcę zobaczyć, jak pracują moi pracownicy, kto z nich jest najbardziej efektywny, kto ma gorsze wyniki, to biorę lupę. Widzę wtedy jak na dłoni, jakie czynności wykonują poszczególne osoby. Mogę porównać pracę dwóch pracowników na analogicznych stanowiskach, zastanowić się, dlaczego niektórzy są mniej efektywni od innych. Na pewno zależy to w dużym stopniu od umiejętności, wiedzy, motywacji tych osób, niemniej czasami może być winna także organizacja pracy. Jeśli mogę pokazać zatrudnionemu obiektywnie zmierzone jego rezultaty, to rozmowa jest łatwiejsza, a być może wspólnie znajdziemy możliwość usprawnienia organizacji pracy, jeśli w tym obszarze należałoby upatrywać źródła słabszych wyników.

Jak zechcę zobaczyć cały bank, oddziały, ich efektywność, to założę okulary szerokokątne, w których zobaczę wszystkie potrzebne mi do podejmowania decyzji wskaźniki, zobaczę również otoczenie, konkurencję. Zobaczę, kim są moi obecni, ale również i potencjalni klienci.”

(…)

„Oko Prezesa” pozwoli mi lepiej wykorzystać analityków – obecnie robią dużo pracochłonnych raportów. Jak zacznę je dostawać automatycznie, na bieżąco, będą mogli się zająć analizą otrzymanych zestawień, robić symulacje „what – if”, analizować zmianę poszczególnych wskaźników w czasie. Dzisiaj analitycy wyciągają dane, przygotowują raporty, a wnioski musi wyciągać samodzielnie zarząd. A ja oczekuję wniosków od analityków, żeby na ich podstawie podejmować właściwe decyzje.”

Oko Prezesa – wywiad z Katarzyną Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu. Miesięcznik Bank, wrzesień 2020
Oko Prezesa – wywiad z Katarzyną Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu. Artykuł opublikowany na Portalu Bankowości Spółdzielczej, listopad 2021


BARTOSZ KUBLIK, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej i dr inż. BOŻENA SKIBICKA, przekonują, że systemy analityczne, takie jak „Oko Prezesa”, pozwalają zarządom nowoczesnych banków spółdzielczych szybko odnajdywać obszary wymagające usprawnienia. Śledząc na bieżąco efekty osiągane przez poszczególne oddziały i poszczególnych pracowników, mogą podejmować odpowiednie do sytuacji działania oraz trafniejsze decyzje.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy – wywiad z Bartoszem Kublikiem – Prezesem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Miesięcznik BANK, czerwiec 2021


Według opinii wielu autorytetów w dziedzinie bankowości spółdzielczej, aby skutecznie konkurować na rynku, banki spółdzielcze powinny zautomatyzować procesy back office. Dlaczego w takim razie tak niewiele zarządów banków spółdzielczych podejmuje decyzję ich automatyzacji, uważając, że jest to projekt, który wobec innych, ważniejszych i poważniejszych, może jeszcze poczekać?

Nowoczesny bank w Miliczu. Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy, wrzesień 2018


Wszechogarniający nas dzisiaj zalew informacji powoduje, że potrzeba analizy danych jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Specyfika sektora bankowego sprawia, że właśnie w bankach jest to szczególnie widoczne. Duże banki komercyjne odpowiadają na to wyzwanie utrzymując sztaby analityków, budując hurtownie danych, wdrażając systemy typu Business Intelligence, za pomocą których służby informatyczne przygotowują potrzebne analizy i zestawienia. Rozwiązaniem optymalnym dla banków spółdzielczych może zaś być technologia o nazwie „Data Discovery“.
W artykule „Najnowsze technologie analityczne w służbie banków spółdzielczych – doświadczenia Banku Spółdzielczego w Miliczu”, który ukazał się w lutowym numerze 2017 roku Głosu Banków Spółdzielczych, pracownicy Banku Spółdzielczego w Miliczu Robert Kida i Krzysztof Kucharski piszą o swoich pierwszych doświadczeniach z wykorzystania technologii Qlik Sense do analizy transakcji kartowych przeprowadzanych przez klientów banku.

Najnowsze technologie analityczne w służbie banków spółdzielczych – doświadczenia Banku Spółdzielczego w Miliczu.  Głos Banków Spółdzielczych, luty 2017


„Przed decyzją o wdrożeniu obiegu dokumentów miałam wrażenie, że bardzo dużo poświęcamy czasu na ich szukanie. A już każda kontrola była zmorą. To szukanie, kopiowanie, kompletowanie. Mnóstwo marnowanego czasu, który moglibyśmy poświęcać na szukanie, ale nie dokumentów tylko klientów. Dzisiaj każda kontrola to znacznie mniej stresu, bo wszystkie niezbędne dokumenty gromadzone są w trakcie pracy i można powiedzieć, że czekają w swoich elektronicznych segregatorach na kontrolujących. Wdrożenie obiegu dokumentów to właściwie była rewolucja. Trzeba było zmienić podejście pracowników, ale i własne przyzwyczajenia. Ale też zobaczyliśmy, że dzięki wdrożeniu są efekty. Mogę z dumą powiedzieć, że jeśli chodzi o dokumenty i procesy z nimi związane, mam uporządkowany bank” – fragment wywiadu z Panią Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu.

Dlaczego warto wdrożyć system obiegu dokumentów w banku spółdzielczym? – na przykładzie Banku Spółdzielczego w Miliczu. Głos Banków Spółdzielczych, kwiecień 2017


Banki spółdzielcze funkcjonujące na niezwykle konkurencyjnym rynku finansowym muszą zabiegać o każdego klienta. Pytanie o to jak działać by w tym zakresie osiągnąć maksymalną skuteczność pojawia się zapewne w głowie niejednego bankowca. Liczne badania potwierdzają, że jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest automatyzacja procesów w działach back-office, która znacząco wpływa na efektywność działania całej organizacji.
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego Bank Spółdzielczy w Miliczu, który zabiegając o dobrą pozycję na rynku postanowił wdrożyć system zarządzania dokumentami i automatyzacji procesów.

Automatyzacja drogą do optymalizacji. Głos Banków Spółdzielczych, wrzesień 2016


ANALITYKA BIZNESOWA     

9 października 2019 roku, w Poznańskim Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” odbyło się spotkanie jego członków, na którym rozmawiano o okolicznościach, które pozwalają decydentom podejmować trafne decyzje. Skupiono się na narzędziach analitycznych, które pozwalają uzyskać dobre podstawy do decyzji biznesowych.
Dyskusję wspomagała Bożena Skibicka – ekspert z firmy z mis².
„Raporty są wiarygodne, wyliczane wskaźniki są wiarygodne, jeśli są obliczane w oparciu o wiarygodne dane. A to dzieje się tylko wtedy, jeżeli dane potrzebne do obliczania wskaźników są wprowadzane na bieżąco (w trakcie pracy) do funkcjonujących w firmach systemów informatycznych, takich jak rejestracja czasu pracy, rejestracja zdarzeń produkcyjnych, rejestracja zdarzeń finansowych, sprzedażowych, marketingowych. Z tak wprowadzonych danych, na bieżąco, powinny być obliczane wskaźniki. Niestety, najczęściej tak nie jest, bowiem bardzo często raportowanie w polskich firmach oparte jest o arkusze excelowe…

Obraz firmy w każdej chwili. Relacja ze spotkania w Klubie Dyrektorów w Poznaniu, 9.10.2019


20 listopada 2019 roku na warszawskim spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” jego członkowie rozmawiali o podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych i o tym jak można ten proces zoptymalizować. Dyskutowano o wiarygodności danych i raportów. Spotkanie odbywało się w ramach programu Digital Finance Excellence wspierającego dyrektorów finansowych i firmy w usprawnianiu procesów i ich automatyzacji. Swoją wiedzą spotkanie wspierała Bożena Skibicka, ekspert firmy mis².

Rzeczywista możliwość analizowania. Relacja ze spotkania w Klubie Dyrektorów w Warszawie, 20.11.2019


23 stycznia 2020 roku w szczecińskim oddziale Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” odbyło się cykliczne spotkanie jego członków, żeby rozmawiać o zarządzaniu procesowym, o usprawnianiu procesów, o wdrażaniu odpowiednich narzędzi IT automatyzujących procesy. Uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi na pytanie o sposób na bezpieczny wzrost firmy, a właściwie jej rozwój.

Spotkanie odbyło się w ramach programu Digital Finance Excellence, swoją wiedzą wspierała go Bożena Skibicka, ekspert firmy mis².

Rozwój, nie tylko wzrost. Relacja ze spotkania w Klubie Dyrektorów w Szczecinie, 23.01.2020


Złożona i zdywersyfikowana działalność gospodarcza wymaga niezawodnych narzędzi analitycznych, pozwalających śledzić sprzedaż, przepływy finansowe i kondycję poszczególnych spółek grupy kapitałowej. Na każdym szczeblu zarządzania konieczny jest stały dostęp do aktualnych informacji.

Jak przy pomocy narzędzi QlikView oraz Qlik Sense zbudowano efektywny system controllingowy w Grupie Kapitałowej Impel liczącej ponad 70 spółek opowiada artykuł „Efektywne zarządzanie w grupie Impel” opublikowany w numerze listopadowo-grudniowym 2016 czasopisma Controlling i Zarządzanie – strona 4-5.

Efektywne zarządzanie w grupie Impel. Controlling i Zarządzanie, listopad-grudzień 2016


W dzisiejszych czasach menedżerowie finansów i kontrolingu stali się właścicielami jednego z najważniejszych procesów tworzących wartość w firmie: gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych. W poniższym wywiadzie przedstawiona została Liliana Sęk, dyrektor Biura Nadzoru Standaryzacji Informacji Zarządczej w Grupie Impel

Wdrażajmy rozwiązania sprawdzone na naszych danych. Wywiad z Lilianą Sęk


Dzisiaj, w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, decyzje biznesowe często trzeba podejmować na bieżąco, a te będą trafne, jeśli decydent będzie miał dostęp do aktualnych wyników firmy i innych danych o swoim biznesie. Technologia na to pozwala: pozwala mieć wiarygodne wyniki w każdym obszarze firmy, na różnym poziomie szczegółowości, w każdej chwili. Jest jeden podstawowy wymóg – wiarygodne dane źródłowe. A te nigdy nie będą wiarygodne, jeśli będą wprowadzane po czasie do arkuszy excelowych, które z natury uniemożliwiają sprawdzenie wiarygodności, bo są wpisywane „z palca”.

Po pierwsze, wiarygodne dane źródłowe. Wywiad z Bożeną Skibicką


CYFRYZACJA – JAK STWORZYĆ ELEKTRONICZNE MIEJSCA PRACY?

„Dzisiaj temat efektywnej pracy zdalnej wydaje się być dla zarządów wielu firm jednym z najważniejszych, a jeśli nie jest, to powinien takim się stać. Praca w trybie zdalnym staje się powoli standardem. Nie wszyscy, mimo zniesienia lockdownu, wracają do biur. Postanowiłam napisać cykl artykułów na temat warunków jakie musimy spełnić wdrażając pracę zdalną w organizacji. Spróbuję odpowiedzieć na pytania związane z wdrożeniem pracy zdalnej: jakie powinny być spełnione warunki by dobrze wdrożyć zdalny system pracy, jakie błędy popełniamy najczęściej przy wdrożeniu, jakie technologie możemy wykorzystywać, jak zadbać o bezpieczeństwo wiedzy tworzonej w firmie w trybie pracy zdalnej. Zapraszam do przeczytania pierwszego artykułu z tego cyklu.”

Praca zdalna a efektywność działania firmy. Artykuł opublikowany na Linkedin


CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberzagrożeniom powinniśmy przeciwdziałać nie tylko zabezpieczając się informatycznie, ale także pod względem prawnym, pod kątem procedur, organizacji, kultury bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości pracowników. „Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia” było tematem webinarium z cyklu How To? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie, realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno. Webinarium poprowadzili: dr inż. Bożena Skibicka, pełnomocnik Spółki mis², Krzysztof Chełpiński, Członek Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Konrad Makar, aplikant radcowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Poniższy artykuł został przygotowany w oparciu o informacje z webinarium.

Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia. Artykuł opublikowany na stronie KIGEiT


Jak skutecznie zabezpieczyć się organizacyjnie i technologicznie przed cyberatakami? Jak oszacować ryzyko? Jak stworzyć bezpieczne Elektroniczne Miejsce Pracy?
Na te i inne pytania odpowiada dr inż. Bożena Skibicka, pełnomocnik firmy informatycznej mis², prezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą i wiceprzewodnicząca Konwentu Business Center Club.

Cyberbezpieczeństwo i grzech zaniechania. Automatyka, luty 2021