Analizy Danych i Raporty

W większości organizacji funkcjonuje wiele systemów informatycznych, w których zgromadzone są duże wolumeny danych powstających w trakcie  działanie procesów biznesowych biznesu, np. efektywności sprzedaży partnerów handlowych, zyskowności poszczególnych linii produktowych, marży uzyskiwanej na poszczególnych produktach, kosztów wytworzenia danego towaru czy czasów realizacji poszczególnych zamówień. Z powodu braku o. Menadżerowie i pracownicy wiedzą, że dane są dostępne, tylko często nie wiedzą jak w łatwy sposób można je wykorzystać do analizy różnych obszarów odpowiedniej jakości raportów decyzje, które podejmuje kadra kierownicza mogą być obaczone błędami.

Dlatego powstają setki arkuszy kalkulacyjnych (w żargonie pracowniczym określane jako „excelolozia złośliwa”), które maja tę cechę, że są aktualne tylko w momencie powstania. Czasem informatycy proszeni są o zautomatyzowanie procesu zasilania arkuszy danymi.      W związku z tym często decyzje podejmowane są intuicyjnie…

A w jaki sposób podejmowane są decyzje w Twojej organizacji?

A gdyby tak potrzebne analizy były zawsze aktualne i dostępne na kliknięcie?
Ile czasu zaoszczędziłyby poszczególne działy firmy, gdyby ich pracownicy nie musieli przygotowywać pracochłonnych raportów?
Jak efektywniejsze decyzje podejmowane byłyby w Twojej firmie, gdyby możliwa była szybka analiza procesów biznesowych, otoczenia biznesowego, osiąganych wyników?

Jeżeli temat wydaje Ci się interesujący, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zaawansowanej analizy danych opartej o nowoczesną platformę technologiczną QLIK.

 I nie musisz wierzyć nam na słowo, każde wdrożenie może być poprzedzone 3-dniowym wdrożeniem pilotażowym – Seeing is Believing (jak zobaczysz to uwierzysz). W czasie kilku dni nasi Konsultanci przygotowują pierwsze raporty w oparciu o dane Twojej organizacji      i pobierane z Twoich systemów, poznając wcześniej oczekiwania użytkowników. Raporty są dodatkowo zwizualizowane, zgodnie z potrzebami organizacji.

 Wykonane aplikacje przekazujemy do 30-dniowego testowania. W tym czasie można sprawdzić zarówno działanie samej platformy Qlik (poziom uprawnień, potrzebne dostępy) jak i efektywność  oraz łatwość przeglądania wykonanych aplikacji raportujących.

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia aplikacji opartych o technologię Qlik:

  • Możliwość integracji danych z różnych źródeł – nie ma potrzeby budowania hurtowni danych.
  • Szybkość wdrożenia– implementacja gotowych aplikacji analitycznych nawet w kilka dni,  średnio w ciągu kilku tygodni.
  • Brak ryzyka – w pełni funkcjonalny prototyp dostępny już po 2-3 dniach, bez konieczności zakupu licencji. Łatwość obsługi – przeszkolenie użytkowników to najczęściej kwestia godzin.
  • Elastyczność – nieograniczona liczba wymiarów i miar, możliwych do zmiany w ciągu kilku minut. Możliwość natychmiastowego przejścia od ogółu do szczegółu (w tym do pojedynczej transakcji/rekordu).
  • Integracja – w pełni zintegrowany system analizy danych – skomplikowane analizy i proste raporty dostępne w jednorodnym systemie.
  • Nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej – brak potrzeby angażowania sztabu specjalistów i działu IT.
  • Szybkość/wydajność działania -analizy dużej ilości szczegółowych transakcji za jednym kliknięciem. Przetwarzanie odbywa się w pamięci komputera (‘’in-memory’’) z zachowaniem  racjonalnych wymagań sprzętowych.