Aktualności

Zaproszenie na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2023

W imieniu całego zespołu MIS Sp. z o.o. zapraszam do odwiedzenia nas podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 września.

Będziemy prezentować aplikacje zaprojektowane i zrealizowane na potrzeby banków spółdzielczych – Platformę iP24 – kompleksowy system obiegu dokumentów, gotowy do wdrożenia w każdym banku spółdzielczym, oparty o technologię HCL Domino – bezpieczną i niezawodną.

Oko Prezesa – analityczna aplikacja pokazująca efektywność działania banku w wybranych obszarach. Aplikacja przygotowana w całości we współpracy z bankami. Funkcjonalności objęte aplikacją (moduły: Transakcje, Salda, Analiza Ryzyka Kredytowego) opisują załączone do maila dokumenty. Na Forum pokazywać będziemy kolejne moduły – Ranking Oddziałów oraz Panel Prezesa.

Forum odbywa się w Hotelu Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 Warszawa.

Forum Technologiczne Bankowości Spółdzielczej 2023

FTBS to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, od lat wspierających polską bankowość spółdzielczą we wdrażaniu innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów back-office’owych, zapewnianiu bezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, zastosowaniu sztucznej inteligencji, funkcjonowaniu w okresie dekoniunktury czy też poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju sektora w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym.

mis cyklicznie uczestniczy w wydarzeniach kierowanych do Banków Spółdzielczych.

W tym roku mis występowała w roli Partnera Generalnego. Przeprowadziliśmy wiele merytorycznych rozmów na naszym stoisku, a rozmowa o kierunkach i możliwościach rozwoju banków spółdzielczych Bożeny Skibickiej ( Pełnomocnik Zarządu mis) z Katarzyną Wencek (Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu) wzbudziła duże zainteresowanie i była szeroko komentowana w kuluarach.

W czasie Forum Spółka mis została wyróżniona przez Kapitułę Konkursu Spółdzielcza Technologia 2022 za Kompleksowe Rozwiązanie Firm IT Dedykowane Bankowości Spółdzielczej za wspieranie innowacyjności oraz wdrożenie w sektorze bankowości spółdzielczej nowoczesnych rozwiązań technologicznych jak system obiegu dokumentów iP24, który pozwala na automatyzację procesów biznesowych w bankach spółdzielczych.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2022

Tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej odbyło się w dniach 24-25 maja w hotelu Airport Okęcie w Warszawie. mis tradycyjnie już wzięła udział w tym wydarzeniu, tym razem jako jeden z głównych partnerów Organizatora czyli Związku Banków Polskich. W trakcie tegorocznego Forum omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, rozwiązań chmurowych, wyzwań cyfrowych przed jakimi staje dziś sektor finansowy w wymiarze technologicznym, organizacyjnym i finansowym. My na swoim stoisku prezentowaliśmy dwie aplikacje chmurowe, dedykowane dla banków spółdzielczych: iP24 – aplikację do obiegu dokumentów oraz Oko Prezesa – aplikację analityczną pokazującą analizy działania banku spółdzielczego w różnych obszarach. Zainteresowanie obiema aplikacjami wśród obecnych na Forum przedstawicieli banków było bardzo duże. Jeden z odwiedzających nasze stoisko Prezesów powiedział, że „dzisiaj zarządzanie wymaga zarządzania informacją. Im więcej informacji posiadamy, tym lepiej możemy zarządzać. Kluczem jest wyciągnięcie właściwych danych i ich analiza.” Obie nasze aplikacje dostarczają potrzebnych do zarządzania danych. Szczególnie Oko Prezesa.


Cyber bezpieczeństwo w firmach produkcyjnych

Na stronach www Magazynu Przemysłowego ukazał się artykuł inspirowany webinarium, które mieliśmy przyjemność wspóprowadzić w ramach programu Diginno, realizowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji.

Zapraszamy do lektury: Artykuł

 


 

Webinarium

Finansowe skutki cyberataków dla firmy i jej zespołu

Jako Partner Merytoryczny Akademii ICT Centrum Szkoleniowego Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w webinarium na temat Finansowych skutków cyberataków dla firmy i jej zespołu.

Webinarium odbędzie się 29.09.2020 o godzinie 11.00.

Link do rejestracji i szczegóły znajdą Państwo na stronie Akademii ICT.

Serdecznie zapraszamy do udziału.


 

Biała Lista

Od września 2019 r. płatności faktur powyżej 15 tys. zł powinny być realizowane tylko na zarejestrowany rachunek bankowy sprzedawcy. Dla celów weryfikacji czy konto na fakturze jest poprawne służy tzw. biała lista podatników VAT. W rejestrze tym umieszczone są aktualne dane płatników VAT (rejestracja, wyrejestrowania, status) wraz z poprawnymi i aktualnymi rachunkami bankowymi przedsiębiorców. O ich poprawność i aktualność przedsiębiorcy muszą zadbać sami. Jeżeli przedsiębiorca wpłaci należności na inny numer rachunku niż wskazany na białej liście może liczyć się z karą.

Każdorazowe sprawdzanie czy kontrahent znajduje się na białej liście i czy mamy jego poprawny rachunek bankowy będzie wymagało czasu i podniesie koszty operacyjne przedsiębiorstwa. W dodatku o pomyłkę niestety będzie bardzo łatwo.

Spółka mi zautomatyzowała ten proces. Funkcjonalność sprawdzania białej listy została wbudowana w moduł finansowy aplikacji iPartner24. Sprawdzenie czy kontrahent Twojej firmy jest aktywnym płatnikiem VAT i czy posiadasz aktualny numer rachunku odbywa się automatycznie przed wykonaniem płatności.

W celu poznania szczegółów rozwiązania oraz oferty zapraszamy do kontaktu.


Spotkanie Dyrektorów Finansowych Dialog

Spółka mis, reprezentowana przez Bożenę Skibicką, jako Partner Digital Finance Excellence brała udział w spotkaniu przygotowanym przez Dyrektorów Finansowych ‘’Dialog’’.  Wydarzenie miało miejsce 9.10.2019 w Poznaniu.

Poruszone zostały następujące tematy:

1.Kiedy raportowane dane ułatwiają menedżerom i zarządowi podejmowanie decyzji, a kiedy wcale nie są pomocne, wywołują pytania, podejrzenia i wątpliwości. Scenariusze.

2.Wartość z automatyzacji procesów dla prawidłowego raportowania, zwiększającego sprawczość zarządzania

3.Ryzyka nieprawidłowego raportowania, raportowania na podstawie błędnych czy niewłaściwych danych czy błędnej interpretacji przesyłanych danych, szczególnie przez osoby spoza firmy, np. organy kontrolne. Przyczyny błędów w danych.

4.Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji. Złudzenie racjonalności.

5.Technologia IT jako źródło nowych przychodów w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, handlowych, innych.

Zapraszamy do relacji z wydarzenia: Relacja 9 październik 2019

 


Transformacja cyfrowa Banku Spółdzielczego w Miliczu

Od 15 czerwca 2019 roku praktycznie wszystkie dokumenty w back-office (oprócz dokumentów kadrowych) krążą w Banku Spółdzielczym w Miliczu wyłącznie elektronicznie.

„Patrząc z perspektywy czasu, oceniam, że udostępnienie pracownikom elektronicznego miejsca pracy poprzez wdrożenie  systemu obiegu dokumentów zdecydowanie podniosło efektywność naszej pracy. Pracujemy szybciej, sprawniej, popełniamy mniej błędów. Wdrożenie kosztowało nas bardzo dużo wysiłku, ale w przeważającej większości był to czas poświęcony na usprawnienie wewnętrznych procesów, w tym zidentyfikowanie i wyeliminowanie wąskich gardeł. Dopiero tak zmodyfikowane procesy zostały zaimplementowane w systemie informatycznym. Dzisiaj wdrożony system nie tylko zwiększył efektywność pracy, ale stał się narzędziem do dalszego usprawniania, zmotywował pracowników do szukania usprawnień i kreatywnego wykorzystania dostarczanych przez system narzędzi.
Nie wyobrażam sobie już dzisiaj pracy w tradycyjnym, papierowym systemie.”

Katarzyna Misiak – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

„Wysoka efektywność organizacyjna banku jest jednym z warunków, aby nasz bank był konkurencyjny i wzmacniał swoją pozycję na rynku. Musimy małym zespołem realizować takie same zadania jak duże banki komercyjne. Dlatego uznaliśmy, że musimy nauczyć się wykorzystywać dostępne na rynku narzędzia, aby sprostać stawianym przed nami wymaganiom. Zaczęliśmy od uporządkowania sposobu przechowywania i przetwarzania dokumentów eliminując korespondencje papierową i papierowy obieg korespondencji wewnątrz banku, a teraz przyszła kolej na procesy. Uznaliśmy, że zarządzanie dokumentami kosztowymi w formie elektronicznej pozwoli nam przyspieszyć obieg faktur i wyeliminować stresujące momenty, kiedy komuś przypomniało się, że ma w swojej szufladzie dokument, którego termin płatności już minął. Przez jakiś czas uczyliśmy się wspólnie z dostawcą aplikacji jak ten proces finansowy zautomatyzować, ale warto było poświęcić na to czas. Wdrożenie produkcyjne poprzedzone wcześniej testami przebiegło bardzo sprawnie i teraz z przyjemnością patrzę na zadowolone miny moich pracowników, bo korzystają z systemu, który współtworzyli. Nie jest to oczywiście koniec pracy, bo z pewnością przyjdą nam do głowy nowe pomysły jak pracować lepiej i efektywniej. Wierzę jednak, że rozwiązanie, jakim dysponujemy podoła i stopniowo coraz więcej pracy wykonywać będzie za nas system informatyczny.”

                      Edyta Melchior – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu

Informacja o wdrożeniu


Elektroniczna faktura

Zgodnie z przepisami, począwszy od 18 kwietnia 2019 r., instytucje realizujące prace w ramach zamówień publicznych są zobowiązane do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (więcej na stronie https://efaktura.gov.pl).

System obiegu dokumentów i spraw Urząd 2020 został przygotowany do obsługi elektronicznych faktur. Przygotowana funkcjonalność zapewnia automatyczne pobieranie faktur z platformy PEF, rejestrację oraz wizualizację dokumentu w systemie obiegu dokumentów.

W ramach kolejnych zmian przepisów regulujących konieczność odczytywania innych dokumentów oraz wraz z rozwojem usług Platformy mis planuje dostarczanie kolejnych  aktualizacji umożliwiających pobieranie lub wysyłanie innych niż faktura dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna faktura


Monitorowanie efektywności pracy urzędu

Oferujemy aplikację, służącą do monitorowania efektywności pracy urzędu. Pobierając dane z dowolnego elektronicznego obiegu dokumentów MEP-Urzędy pozwala zobaczyć m.in.:

  • ilość wpływających dokumentów (co umożliwia przygotowanie adekwatnej liczny zasobów na szacowany okres wzmożonego napływu).
  • ilości zakładanych spraw (także w podziale na typy spraw – podział w oparciu o klasyfikację JRWA)
  • czas trwania procedowanych spraw (w podziale na pracowników i wydziały)
  • ilość spraw załatwianych terminowo (dodatkowo system alarmuje, gdy sprawa jest zagrożona przeterminowaniem)
  • obciążenia sprawami (dla pracowników i wydziałów, także w perspektywie czasowej)
  • rodzaj klientów zgłaszających sprawy
  • statystyki pracowników w kontekście sprawności załatwiania spraw.

Rozwiązania dostępne jest w wersji przeglądarkowej.

Monitorowanie efektywności


Nowości Qlik Sense

Realizując kolejne projekty wciąż podnosimy swoje kompetencje we wdrożeniu rozwiązań z obszaru analityki biznesowej. Wykorzystujemy technologię Qlik Sense.
W załączonym pliku przedstawiamy zebrane nowości wprowadzone przez firmę Qlik od początku 2019 roku.

Nowości


W dniach 18-19 września firma mis uczestniczyła w Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

”Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.”

Wydarzenie zorganizowane było przez  Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Zapraszamy do lektury artykułu Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Miliczu, który zwiększył efektywność swojej pracy wdrażając narzędzia zaprojektowane i wdrożone przez Specjalistów mis.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Miliczu

Jeżeli temat jest interesujący dla Twojej organizacji to zapraszamy do kontaktu z mis. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.